DZIERŻAWA URZĄDZEŃ - KOSZT ZA KOPIĘ

Propozycja umowy serwisowej koszt za kopię (CPC) lub dzierżawa kserokopiarek, drukarek.
Wybierz najlepszą opcję dla siebie !

Dzierżawa - koszt za kopię

Propozycja umowy serwisowej koszt za kopię (CPC) lub dzierżawa kserokopiarek, drukarek.
Wiedząc jak dużym kosztem są wydatki związane z zakupem, eksploatacją, administrowaniem kopiarkami i drukarkami oraz jak wiele czasu zajmują wszelkie czynności z nimi związane takie jak: zakupy materiałów eksploatacyjnych, doglądanie stanu technicznego, rozliczanie wielu faktur itp., mamy dla Państwa dwa idealne rozwiązania, które są stosowane powszechnie we wielu krajach na całym świecie: 
1<br>Koszt za kopię

1
Koszt za kopię

umowa obsługi serwisowej kopiarek lub drukarek
2<br> Dzierżawa

2
Dzierżawa

umowa wynajmu kopiarek lub drukarek

Umowa koszt zakopię

Jest idealnym sposobem na utrzymanie kserokopiarek lub drukarek w nienagannym stanie. Użytkownik nie musi martwić się o serwis i naprawy oraz zakup materiałów eksploatacyjnych. My zapewnimy wszystko oprócz papieru i zszywek. Płaci się tylko za wykonane kopie lub wydruki.

Polega ona na rozliczaniu w cyklu miesięcznym wszystkich kosztów eksploatacyjnych urządzeń kopiujących oraz drukujących będących na gwarancji, których właścicielem jest użytkownik. Przeliczona ilość wykonanych kopii/wydruków przez ustaloną stawkę stanowi wartość miesięcznej opłaty w której zawarte są wszystkie koszty robocizny, materiałów oraz części eksploatacyjnych za wyjątkiem papieru oraz zszywek. Wysokość stawki za jedną kopię zależy od rodzaju urządzenia, wyposażenia oraz ilości robionych kopii/wydruków. W przypadku urządzeń pogwarancyjnych istnieje możliwość dokonywania napraw w ramach umowy ”KOSZT ZA KOPIĘ” za dodatkową opłatą. 

Korzyści wynikające z umowy „Koszt za kopię”

 • mniejsza ilość faktur ( jedna zbiorcza faktura raz w miesiącu),
 • zmniejsza się ilość czasu potrzebnego na administrowanie urządzeniami,
 • koszty eksploatacji są rozłożone w czasie,
 • krótki czas reakcji serwisu,
 • przestają istnieć wydatki związane z tworzeniem magazynu materiałów eksploatacyjnych,
 • analiza ilości wykonanych kopii/wydruków przez klienta daje możliwość łatwego szacowania kosztów dzięki stałej stawce,
 • otrzymywana co miesiąc dokładna informacja o ilości robionych kopii i wydruków,
 • gwarancja stałej wysokiej jakości kopii/wydruków,
 • możliwość uzyskania maszyny zastępczej na czas naprawy posiadanego urządzenia,
 • użytkownik zgłasza bezpośrednio do serwisu wszelkie nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem urządzenia.
 • Już od 0,02 PLN + VAT za 1 kopie wydruki A4 czarna przy pokryciu 6%
 • Już od 0,17 PLN + VAT za 1 kopie wydruki A4 pełno kolorowa przy pokryciu 6%

Pokrywają Państwo koszt faktycznie wykonywanych kopii, przy przykładowo proponowanej stawce:

Umowa dzierżawy

Polega na tym, że po wcześniejszej konsultacji i określeniu potrzeb, wypożyczane jest urządzenie a następnie raz w miesiącu po podaniu stanu licznika wystawiana jest faktura za czynsz dzierżawny oraz za ilość wykonanych kopii. Jest to prosty i tani sposób na zostanie użytkownikiem kserokopiarek lub drukarek bez konieczności ich zakupu. Użytkownik nie musi martwić się o serwis i naprawy oraz zakup materiałów eksploatacyjnych a mimo to urządzenia utrzymywane są w nienagannym stanie. My zapewnimy wszystko oprócz papieru i zszywek. Klient płaci tylko za wykonane kopie lub wydruki. Wysokość opłat zależy od rodzaju urządzenia, wyposażenia oraz ilości robionych kopii/wydruków. 
 • brak konieczności angażowania własnych środków na zakup urządzeń,
 • raz w miesiącu wystawiana jest zbiorcza faktura, co pozwala zredukować ilość otrzymywanych dokumentów do minimum,
 • zmniejsza się ilość czasu potrzebnego na administrowanie urządzeniami,
 • koszty eksploatacji oraz napraw są po stronie wydzierżawiającego( za wyjątkiem papieru, zszywek),
 • użytkownik nie musi tworzyć magazynu materiałów eksploatacyjnych a co za tym idzie przestają istnieć wydatki z nimi związane,
 • łatwe szacowanie kosztów dzięki stałej stawce,
 • otrzymywana co miesiąc dokładna informacja o ilości robionych kopii i wydruków,
 • krótki czas reakcji serwisu,
 • wraz ze zmianą wymagań istnieje możliwość wymiany na urządzenie spełniające oczekiwania użytkownika,
 • gwarancja stałej wysokiej jakości kopii/wydruków,
 • opłaty związane z dzierżawą stanowią w całości koszt uzyskania przychodu,
 • możliwość uzyskania maszyny zastępczej na czas naprawy posiadanego urządzenia.

Przykładowo urządzenie wielofunkcyjne A4 drukarka, skaner, kopiarka, faks,:

50 / zł netto

Urządzenie MFP A4

Cena za miesięczny czynsz dzierżawny urządzenia.
 • Ceny przy umowie minimum na dwa lata.
40 / zł netto

Drukarka A4

Cena za miesięczny czynsz dzierżawny urządzenia.
 • Ceny przy umowie minimum na dwa lata.

Dodaj tu swój tekst nagłówka